Zonterapi/Reflexologi - Vad är det?

Zonterapi, eller reflexologi, är en holistisk läkemetod. En läkemetod som syftar till att behandla hela individen som en helhet, kropp och själ.

En zonterapeut, eller reflexolog, behandlar inte åkomman utifrån de symptom som finns. Behandlingen syftar istället till att åtgärda de obalanser som finns, så att organismen kan nå ett stadium i balans och harmoni. Därigenom kan den egna självläkningsförmågan tillåtas att "ta över", så att det sjuka kan läka.

Zonterapi, eller reflexologi, är en teknik där terapeuten med hjälp av sina fingrar eller en liten pinne trycker på olika punkter på klientens kropp.

Varje kroppsdel, organ, körtel, muskler, leder etc finns representerade som reflexpunkter på dina fötter.

Varje kroppsdel, organ, körtel etc finns också representerad på andra delar av kroppen, t ex dina öron, dina underben, ditt ansikte och händerna.

Till startsida...