Den äldsta dokumentationen som åskådliggör bruket av zonterapi har grävts fram i Egypten. Detta bevismaterial, en bild som härrör från ca 2500-2330 f Kr hittades i graven tillhörande en egyptisk läkare. Denna läkare var en mycket inflytelserik person. Scenen avbildar två män som behandlar fötter och händer på två andra män. Hieroglyferna på bilden säger: "Låt det inte göra ont" - "Jag gör som ni behagar"

Zonterapins historia och ursprung.

Det finns ett antal teorier om zonterapins ursprung. Enligt en teori uppstod zonterapin i Kina för ca 5000 år sedan. En annan teori hävdar ett en form av zonterapi förmedlades från inkas till de nordamerikanska indianerna. Bruket att utöva tryck på fötternas reflexpunkter som terapi har praktiserats av nordamerikanska indianer i generationer. Ingen utav dessa teorier har kunnat styrkas med något specifikt bevismaterial.

I Centraleuropa användes och tillämpades reflexologi så långt tillbaka som på 1300-talet. Dr Adamus och dr Atatis skrev en bok i ämnet zonterapi som publicerades år 1582.

Neurologiska studier bedrevs i 1890-talets London av Sir Henry Head, som efter åratal av forskning introducerade "Heads zoner" eller "zoner av hyperalgesi" (dvs. sjukligt stegrad smärtförnimmelse)

Under samma tidsperiod studerade ryssarna reflexologi utifrån en psykologisk synvinkel. Den kände Ivan Pavlov utförde flera experimentella studier, och utvecklade teorin om betingade reflexer - att det finns ett samband mellan stimulus och respons.

Tyskarna använde ofta massage för att behandla sjudomar, och introducerade under den här tiden en massageteknik som kallades "reflexmassage", där nyttan tillskrevs själva reflex-behandlingen.

1895 praktiserade amerikanen Dr William Fitzgerald vid ett sjukhus i Wien. Han kom då i kontakt med arbete av dr H. Bresslers, som hade undersökt möjligheten att behandla olika organ via tryckpunkter. Fitzgerald fortsatte forskningen när han kom tillbaka till USA, och fann att han kunde åstadkomma bedövningseffekter genom att trycka på olika zoner, och att han med hjälp av detta kunde utföra mindre kirurgiska ingrepp. 1917 gav han ut sin bok "Zone Therapy"

Eunice Ingham, en medhjälpare till Fitzgeralds kollega Riley, var den som tyckte att den främsta måltavlan för behandling borde vara fötterna. Hon gjorde diagram över fötternas zoner, dvs utvecklade en "karta" på foten över hela kroppen. Eunice Ingham presenterade sitt arbete för allmänheten (dvs inte bara i medicinska kretsar), då hon ansåg att även lekmän kunde lära sig arbeta med tekniken för att hjälpa sig själva och sina familjer.

Källa: Inge Dougans. Reflexologi & meridianterapi. ISBN9188362-12-4

Till startsida...