Teorier

1) Vid sjukdom eller obalans bildas kristaller i reflexzonerna för respektive organ eller kroppsdel. När man masserar en ömmande reflexzon känner man ofta att det känns "grusigt" och nästan knastrar under huden. Dessa kristaller tros kunna blockera nervreflexer. Genom massage på ömmande punkter krossas kristallerna och flödet återställs.

2) Eftersom lymfsystemet rensar ut gifter och oönskade produkter och hjälper immunsystemet tror man att zonterapi förbättrar dess funktion och återställer kroppens kemiska balans.

3) Livsenergi - Qi-energi. Man tror att zonterapi fungerar på samma sätt som akupunktur och akupressur, att behandlingen återskapar balans i energiflödet genom kroppens meridianer.

4) En teori utgår från att kroppen ökar reparationshastigheten när balansen rubbas, och att zonterapin skulle vara ett sätt att åstadkomma denna rubbning.

5) Somliga tror att effekten enbart är psykologisk, och hävdar att det handlar om en placeboeffekt.

Zonterapi - Hur fungerar det?

I skrivande stund vet vi inte hur zonterapi fungerar. Det finns flera teorier om zonterapins mekanismer:

Ingen utav förklaringsmodellerna är vetenskapligt bevisade. Teorierna kan närmast betraktas som slutsatser som gjorts utifrån de sensationer som utövare och klienter känner vid behandling.

Det finns vetenskapliga studier på specifika effekter av behandlingen, som exempelvis visat att blodcirkulationen ökar i inre organ vid massage av reflexzoner. Läs mer...

Till startsida...