Behandlingsmetoder

Jag arbetar i första hand med mina händer genom att trycka, beröra eller massera olika punkter på klientens kropp.

Varje individ - människa eller djur - är unik, och skall därför ha en individuell behandling. Jag tar fram och arbetar efter en individuellt utprovad kombination av gamla och beprövade behandlingsmetoder. Metoder som går ut på att behandla grundorsaken till besvär och åkommor, och på så sätt förbättra vitalitet och läkningsförmåga

Behandlingarna kan bland annat åstadkomma detta:

Till startsida...