NaturmedicinTeamet Naturmedicinsk butik och behandlingscenter i Stenungsund. Det är här jag har min praktik.
   
Alternativförmedlingen Sökning av djurterapeuter i hela landet.
GGI - Göteborgs Gymnastiska institut

Utbildning kinesiologi, massage mm

   
Sveriges Lantbruksuniversitet Aktuellt om veterinär forskning mm
Jordbruksverket Regeringens expertmyndighet på det jordbruks- och livsmedelspolitiska området
Jordbruksdepartementet Regeringskansliet. Ansvarar bl.a. för frågor som gäller jordbruk, djurskydd, samt utbildning och forskning
Pubmed Sökmotor för medicinska publikationer
   
Nordiska hästmassörers förbund
Information om hästmassage och alternativmedicin
Adresser till massörer
Riksföreningen Hästens Rätt
Ideell djurskyddsförening som värnar om Svenska hästar i Sverige.
   
Till startsida...