Kinesiologi - vad är det?

Kinesiologi är en metod att kommunisera med en annan människas energisystem genom att testa spänningen i personens muskler.

Metoden används för att ta reda på vilka obalanser som finns, och även ta reda på vad som balanserar och stärker personen, dvs hur obalansen skall behandlas.

Med hjälp av kinesiologi kan man bland annat testa om en person har olika allergier.

Allt vi tar in och registrerar kan avläsas genom spänningen i musklerna: Fysiska skador, födoämnen, näringstillskott, lukter, minnen, rörelser, tankar och känslor.

Varje muskel är kopplad till specifika organ, akupunkturmeridianer, lymfreflexer, ryggradskotor etc. Obalanserna försvagar musklerna så att de får nedsatt tonus. Efter behandling återfår musklerna sin styrka.

Till startsida...